Geboortezorg

Binnen het VSV Stad en Ommeland wordt geboortezorg geleverd op alle niveaus. Dit geldt zowel voor begeleiding van ongecompliceerde zwangerschappen door de eerstelijns verloskundige en de kraamzorg, als voor reguliere ziekenhuiszorg (tweedelijns zorg) en voor begeleiding van zeer gecompliceerde zwangerschappen en prenatale diagnostiek (derdelijns zorg).

Welke zorg ook nodig en gewenst is, voor iedere zwangere vrouw wordt begeleiding op maat op het juiste moment en door de juiste zorgverleners geboden.

 

 

Zorgpaden voor geïntegreerde zorg als basis voor onze gezamenlijke zorg op maat

Binnen het VSV Stad en Ommeland zijn specifieke afspraken gemaakt om geïntegreerde of gezamenlijke zorg tijdens de bevalling mogelijk te maken in situaties waar anders alleen de gynaecoloog verantwoordelijk is. Deze afspraken zijn vastgelegd in de zorgpaden voor geïntegreerde zorg. De bevalling wordt dan grotendeels begeleid door de eigen verloskundige, terwijl de zorgverleners in het ziekenhuis bijvoorbeeld de hartslag van de baby in de gaten houden. Op deze manier proberen wij de continuïteit in de begeleiding tijdens de bevalling te optimaliseren. De vrouw beslist na uitleg zelf of zij onder begeleiding van haar eigen verloskundige of onder leiding van het ziekenhuis wil bevallen.

De realisatie van geïntegreerde zorg

De zorgpaden komen tot stand na uitgebreid overleg met de leden van het VSV. Voor de ontwikkeling worden werkgroepen samengesteld vanuit de verloskundigenpraktijken, kraamzorgorganisaties en het ziekenhuis. Voor optimale en veilige zorg op deze manier is het van groot belang dat alle zorgverleners het eens zijn met de afspraken en zich hier aan houden. Daarom wordt begeleiding volgens de zorgpaden alleen aangeboden indien de verloskundige deel uitmaakt van het VSV Stad en Ommeland. Je kunt uiteraard zelf kiezen of je in deze situaties gezamenlijke begeleiding wenst of dat je wilt bevallen onder leiding van het ziekenhuis.

Hieronder kun je lezen welke zorgpaden voor geïntegreerde zorg er op dit moment ontwikkeld zijn. Wij blijven continu werken aan de ontwikkeling van nieuwe zorgpaden.


 

Lopende studies

Door het doen van wetenschappelijk onderzoek kunnen we de kwaliteit van de zorg verbeteren. Daarom vinden wij het binnen het VSV Stad en Ommeland belangrijk om hier aan bij te dragen. 

Als je voor een onderzoek in aanmerking komt, word je door je zorgverlener gevraagd of je het goed vindt dat een onderzoeker contact met jou opneemt om je te informeren over een onderzoek. Het is altijd jouw eigen keuze om wel of niet deel te nemen. Als je niet mee wilt doen heeft dat uiteraard geen enkele consequentie voor jouw behandeling of begeleiding tijdens je zwangerschap.

De onderzoeken die er op dit moment lopen binnen het VSV Stad en Ommeland en/of op de afdeling Verloskunde van het UMCG staan in onderstaand overzicht.

CTA-Banner
Heb je vragen?

Via onze website proberen we je zo goed mogelijk te informeren, maar het kan natuurlijk zijn dat je een andere vraag hebt.