CTA-Banner

Wij, als gynaecologen in opleiding in het UMCG, krijgen door het VSV Stad en Ommeland goed inzicht in de samenwerking tussen gynaecologen, kinderartsen, verloskundigen en kraamzorginstanties. Deze intensieve samenwerking komt de kwaliteit van zorg voor de zwangere ten goede, hier kunnen we trots op zijn!

Anne van Oers-Zorgvliet Brenda Samaniego Cameron

Kraamzorg het Groene Kruis werkt binnen het VSV samen met collega zorgverleners om de kwaliteit en continuïteit van de zorg optimaal te kunnen waarborgen met als uiteindelijke doel de allerbeste kraamzorg en kraamtijd voor onze klanten.

Hilda Battjes manager Isis Kraamzorg

Door de warme overdracht, een gezamenlijk zorgdossier en afstemming van protocollen, bieden we met elkaar continuïteit van zorg, een zorgeloze kraamtijd en tevreden klanten.

Rudy Drent manager Kraamzorg Het Groene Kruis

Ruimte en aandacht voor iedereen; cliënten en zorgverleners zijn niet zo maar iemand. Dát is het VSV Stad en Ommeland!

Jelmer Prins fellow perinatologie UMCG

Verloskees is blij met ons VSV. Door de intensieve samenwerking met andere verloskundigenpraktijken, maar ook het UMCG, zijn de lijntjes kort en dat komt de kwaliteit van onze zorg ten goede. En kunnen we vaak écht 'zorg op maat' geven.

Joyce Schouten Verloskees.nl

De samenwerking van de zorgverleners binnen het VSV Stad en Ommeland heeft geleid tot grote onderlinge betrokkenheid, begrip en waardering voor elkaars kwaliteiten. Met kennisuitwisseling en goede afspraken komen wij samen tot optimale zorg voor de zwangere vrouwen.

Maureen Franssen voorzitter VSV Raad