Na een periode van intensieve samenwerking is de werkgroep Vrouwelijke Genitale Verminking van ons VSV bestaande uit afgevaardigden van verloskundigen in de 1e en 2e lijn en de afdeling gynaecologie van het UMCG gekomen tot de ontwikkeling van een gezamenlijke richtlijn VGV. Onder deskundige begeleiding van Gea Vije, VGV-adviseur namens de KNOV.

VGV, ook wel meisjesbesnijdenis genoemd, is een ingreep aan de uitwendige vrouwelijke geslachtsorganen zonder medische noodzaak. Gezien de (mogelijke) complicaties en gevolgen hiervan hebben besneden vrouwen optimale begeleiding nodig tijdens de zwangerschap, baring en in het kraambed. Het doel van de richtlijn is het optimaliseren van de zorg voor vrouwen die VGV hebben ondergaan. Door verbetering in het signaleren en kennisvermeerdering over hoe we goede zorg kunnen verlenen, hopen we de zorg en nazorg voor deze vrouwen te verbeteren. Ook is het erg belangrijk correct over te dragen zodat er betere preventieve maatregelen kunnen worden genomen om VGV te voorkomen bij hun (toekomstige) dochters.

In de richtlijn wordt aandacht besteed aan het medische aspect van de VGV. Waar moet je op letten en wanneer is de-infibulatie mogelijk en aan te raden? Maar er moet ook aandacht zijn voor de psychische kant. Vrouwen die besneden zijn kunnen een trauma hebben overgehouden aan de besnijdenis zelf. Dit kan een rol spelen in de beleving van de zwangerschap en bevalling. Daarnaast moet er meer aandacht zijn voor preventie. In Nederland lopen 4.200 meisjes het risico om besneden te worden. Indien we de vrouwen met VGV in de voorgeschiedenis beter in kaart brengen en VGV bespreekbaar maken, dragen we eraan bij het aantal meisjes en vrouwen met (het risico op) VGV terug te dringen.

Dit doen we door als verloskundig zorgverleners met elkaar in de keten en ook met onze ketenpartners die de zorg daarna overnemen (GGD, huisarts), goed samen te werken. Door samen met deze partners een gezamenlijk gedragen richtlijn te ontwikkelen is de eerst stap gezet.

 

Illustratie: in opdracht van Pharos, door Anke Nobel

 

 

Banner

Diana Woltinge

Projectsecretaris VSV Stad en Ommeland

Delen

CTA-Banner
Heb je vragen?

Via onze website proberen we je zo goed mogelijk te informeren, maar het kan natuurlijk zijn dat je een andere vraag hebt.