De regionale consortia geboortezorg en het landelijk Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg (NRCG) hebben positief bericht ontvangen van ZonMw. Dankzij een subsidie kunnen zij de komende 2,5 jaar doorwerken aan de verbetering van de kwaliteit van de geboortezorg. In deze periode zal samen met andere partijen, zoals VWS, worden toegewerkt naar structurele borging en financiering van de consortia.

Het NRCG is een landelijk netwerk van zeven regionale consortia en werkt onafhankelijk, multidisciplinair en op een gelijkwaardige manier samen aan de gezamenlijke opdracht t.a.v. kennis en kwaliteit. Het NRCG verbindt onderzoek met praktijk en slaat een brug tussen alle partners en belanghebbenden in de geboortezorg op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau, met continue aandacht voor ouderparticipatie.

Hoofdactiviteiten bestaan uit – en zijn gericht op – samenwerking, kwaliteitsverbetering, communicatie, netwerkvorming en -beheer en het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis. Centrale thema’s zijn Kansrijke Start, cliënten- of ouderparticipatie, waardegedreven zorg, capaciteit.

Het NRCG werkt nauw samen met de Federatie van VSV’s, o.a. aan de multidisciplinaire kennisagenda, maar ook aan de update van de VSV spiegel. Sinds 2022 organiseert het NRCG twee keer per jaar een webinar. Momenteel wordt gewerkt aan een meerjarenplan voor de komende jaren, waarin aandacht wordt besteed aan de centrale thema’s van het NRCG.

Kijk hier voor meer info over het Netwerk Regionale Consortia Geboortezorg.

Bekijk ook video over het netwerk.

Banner

Diana Woltinge

Projectsecretaris VSV Stad en Ommeland

Delen

CTA-Banner
Heb je vragen?

Via onze website proberen we je zo goed mogelijk te informeren, maar het kan natuurlijk zijn dat je een andere vraag hebt.