Vanaf 1 oktober 2021 stopt de combinatietest als screeningstest op down-, edwards- en patausyndroom. Dat besluit het Ministerie van VWS, na advies van onder meer het RIVM.

Na de invoering van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) in 2017, daalde het aantal zwangeren dat nog kiest voor de combinatietest naar minder dan 1%. De reden hiervoor is dat de NIPT betrouwbaarder is dan de combinatietest.

Doordat er weinig wordt getest, is het moeilijk om de kwaliteit van de screening te verzekeren. Het is dan ook niet wenselijk om de combinatietest aan te bieden naast de NIPT. De combinatietest, onderdeel van het landelijke programma van de prenatale screening, stopt daarom vanaf 1 oktober 2021.

Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM, en ook de beroepsverenigingen KNOV en NVOG, passen de informatiematerialen aan. Voor vrouwen die niet in aanmerking komen voor de NIPT, bijvoorbeeld door transplantatie of kanker, is afgesproken dat zij naar de afdeling Prenatale diagnostiek van het UMCG worden verwezen.

Bron: RIVM

Banner

Diana Woltinge

Projectsecretaris VSV Stad en Ommeland

Delen

CTA-Banner
Heb je vragen?

Via onze website proberen we je zo goed mogelijk te informeren, maar het kan natuurlijk zijn dat je een andere vraag hebt.