Dinsdag 17 november is het Wereld Prematuren Dag en daarom kleurt de buitenkant van het Beatrix Kinderziekenhuis op deze dag in de avond paars. Met Wereld Prematuren Dag wordt wereldwijd extra aandacht gevraagd voor te vroeg geboren baby’s en hun ouders. De kleur paars is gekozen omdat het de mengkleur is van de babykleuren roze en blauw.

Nieuwbouw voor IC Neonatologie

De afdeling Intensive Care Neonatologie van het Beatrix Kinderziekenhuis heeft in de drie noordelijke provincies een belangrijke regionale functie voor te vroeg geboren baby’s. Om de IC Neonatologie toekomstbestendig en toekomstgericht te maken en aan te sluiten bij de wensen van nu, komt er een nieuwe afdeling Intensive Care Neonatologie. De voorbereidingen van de nieuwbouw zijn reeds gestart. De nieuwe afdeling zal naar verwachting in 2022 in gebruik worden genomen.

Op de nieuwe afdeling komen eenpersoonskamers om ouders meer privacy te bieden. Ouders krijgen de kans om bij hun kind te zijn en het zoveel mogelijk te verzorgen. Dit alles met het oog op het hechtingsproces tussen ouder en kind. Te vroeg geboren baby’s worden kort na de geboorte gescheiden van hun moeder, omdat zij op verschillende afdelingen verpleegd worden. Nadat de baby is overgebracht naar de IC Neonatologie, is er vaak weinig kans om de baby bij zich te pakken. Hierdoor kan het voorkomen dat de normale ouderlijke gevoelens sterk in de war raken.

Fundraise-actie voor buidelstoelen

De stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis start een fundraise-actie om alle kamers te voorzien van buidelstoelen. In deze stoelen kunnen ouders op comfortabele wijze buidelen met hun pasgeboren kind. Buidelen ondersteunt onder andere een veilige hechting en stimuleert de borstvoeding. Geld doneren of zelf een actie starten om geld in te zamelen voor dit doel kan via de website van de stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis.

Over het Beatrix Kinderziekenhuis UMCG en de stichting

Het Beatrix Kinderziekenhuis is onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Groningen en richt zich op de allerbeste medische diagnostiek, behandeling en zorg voor kinderen in de leeftijd van 0-17 jaar. De stichting Vrienden van het Beatrix Kinderziekenhuis streeft ernaar om samen met de donateurs projecten te financieren waarmee de verblijf- en speelomgeving van de patiënten en ouders wordt verbeterd, zoals familiefaciliteiten, onderzoek, kunst en cultuur, psychosociale ondersteuning, theater en muziekoptredens. Ook financieren zij medisch wetenschappelijk onderzoek, hierin laten zij zich adviseren door een wetenschapscommissie.

Banner

Diana Woltinge

Projectsecretaris VSV Stad en Ommeland

Delen

CTA-Banner

Wij, als gynaecologen in opleiding in het UMCG, krijgen door het VSV Stad en Ommeland goed inzicht in de samenwerking tussen gynaecologen, kinderartsen, verloskundigen en kraamzorginstanties. Deze intensieve samenwerking komt de kwaliteit van zorg voor de zwangere ten goede, hier kunnen we trots op zijn!

Anne van Oers-Zorgvliet Brenda Samaniego Cameron

Kraamzorg het Groene Kruis werkt binnen het VSV samen met collega zorgverleners om de kwaliteit en continuïteit van de zorg optimaal te kunnen waarborgen met als uiteindelijke doel de allerbeste kraamzorg en kraamtijd voor onze klanten.

Hilda Battjes manager Isis Kraamzorg

Door de warme overdracht, een gezamenlijk zorgdossier en afstemming van protocollen, bieden we met elkaar continuïteit van zorg, een zorgeloze kraamtijd en tevreden klanten.

Rudy Drent manager Kraamzorg Het Groene Kruis

Ruimte en aandacht voor iedereen; cliënten en zorgverleners zijn niet zo maar iemand. Dát is het VSV Stad en Ommeland!

Jelmer Prins fellow perinatologie UMCG

Verloskees is blij met ons VSV. Door de intensieve samenwerking met andere verloskundigenpraktijken, maar ook het UMCG, zijn de lijntjes kort en dat komt de kwaliteit van onze zorg ten goede. En kunnen we vaak écht 'zorg op maat' geven.

Joyce Schouten Verloskees.nl

De samenwerking van de zorgverleners binnen het VSV Stad en Ommeland heeft geleid tot grote onderlinge betrokkenheid, begrip en waardering voor elkaars kwaliteiten. Met kennisuitwisseling en goede afspraken komen wij samen tot optimale zorg voor de zwangere vrouwen.

Maureen Franssen voorzitter VSV Raad