Vanwege schaarste in de testcapaciteit krijgen zorgmedewerkers waaronder verloskundigen en kraamverzorgenden tijdelijk prioriteit bij de coronatesten. Op de GGD-testlocatie aan de Europaweg 8 in Groningen kunnen zij terecht om zich bij klachten met voorrang te laten testen. Uiteraard werkt dit alleen als iedereen er goed mee om gaat. Om er met elkaar voor te zorgen dat de doorlooptijd van het aanvragen van een test naar het ontvangen van de testuitslag zo kort mogelijk blijft, wordt aan instellingen en zorgmedewerkers gevraagd selectief te zijn in hun aanvragen door zich eerst de volgende vragen te stellen:

  •  Is er in de werkzaamheden sprake van direct contact met patiënten en/of cliënten?
  •  Zijn de klachten passend bij het coronavirus?
  •  Is de continuïteit van de zorg in gevaar of dreigt deze in gevaar te komen nu de medewerker thuis blijft in afwachting van de testuitslag?
  •  Is er een verhoogd risico op verspreiding, doordat de zorgmedewerker bijvoorbeeld nog gewerkt heeft vlak voordat de klachten zijn ontstaan?

 Testafspraak maken

Voldoe je aan bovenstaande criteria? Bel dan het corona-prioriteitsnummer van de GGD: 0800-8101. Het nummer is 7 dagen per week bereikbaar tussen 07.30 en 20.00 uur.

Bij het aanmelden stelt de GGD-medewerker een aantal vragen om te controleren of je aan de voorwaarden voldoet. Houd je BSN bij de hand en een bewijsstuk om aan te tonen dat je in de zorg werkt. Dit kan een KvK-nummer of de AGB-code zijn. Ook op de testlocatie vindt controle plaats. De GGD is gevraagd erop toe te zien dat er niet onnodig gebruikt wordt gemaakt van de regeling, om te voorkomen dat ook de voorrangstestlocaties te snel vollopen.

De testlocatie en de uitslag

Het met voorrang testen van de zorgmedewerkers kan dagelijks van 09.00-11.00 uur. Mensen die komen om zich te laten testen worden verzocht om alleen naar de testlocatie te komen. Uiteraard blijf je thuis tot je de testuitslag krijgt en verlaat je alleen je huis voor de testafspraak.

Als zorgmedewerker kun je zelf de testuitslag raadplegen via Coronatest.nl Waar mogelijk ontvang je in de avond de testuitslag.

De ingang van de corona-testlocatie Europaweg 8 is aan de voorzijde van het voormalige Philips-gebouw (de kant van de Europaweg).

De voorrangsregeling is een tijdelijke regeling omdat de vraag naar testen momenteel groter is dan de capaciteit in de laboratoria. De verwachting is dat in oktober de capaciteit weer voldoende is om aan de vraag naar testen te kunnen voldoen.

Bron: GGD Groningen

Banner

Diana Woltinge

Projectsecretaris VSV Stad en Ommeland

Delen

CTA-Banner
Heb je vragen?

Via onze website proberen we je zo goed mogelijk te informeren, maar het kan natuurlijk zijn dat je een andere vraag hebt.